Dụng cụ xiết dây rút nhựa

0904 124 208
0904124208